Mosado agentai priešų nesigaili

mosadasDaugelis žvalgybos agentūrų visame pasaulyje medžioja teroristus ir yra įtariamos žmogžudystėmis, tačiau tik Izraelio Mosadas dėl savo milžiniškos sėkmės tapo tikra legenda.

Mosadas – tai Specialiųjų užduočių ir žvalgybos institutas, sukurtas 1949 metais, prabėgus vos metams nuo to laiko, kai buvo sukurta Izraelio valstybė. Pagrindinis instituto tikslas yra ginti Izraelio interesus, rinkti slaptą informaciją ir kovoti su priešiškomis spec. tarnybomis. „Kur nėra kam vadovauti – tauta žūsta, o saugumą laiduoja patarėjų gausumas“, – iš Patarlių knygos XI yra paimtas Mosado šūkis.

1955 metais, praėjus 7 metams nuo to laiko, kai buvo sukurta Izraelio valstybė, filosofas Ješajachu Leibovičius nusiuntė laišką tuomečiam premjerui Davidui Ben-Gurionui. Šiame laiške jis skundėsi, kad per Izraelio operacijas yra žudomi nekalti palestiniečiai. „Aš su jumis nesutinku. Nors ir būtų gerai, kad mes turėtume taikų, brolišką, teisingą ir sąžiningą pasaulį, dar svarbiau yra, kad mes apskritai jame būtume“, – į tai atsakė D. Ben-Gurionas.

Teiginys, kad Izraelis turi būti gerai įtvirtinta valstybė, kuri vos pasitaikius galimybei jėga pašalina savo priešus, yra remiama didžiosios dalies Izraelio piliečių. Pašalinti priešus galima tiesiog juos nužudant. Šiuo darbu dažniausiai užsiima kariuomenė ir užsienio žvalgybos tarnyba, nekreipdama dėmesio nei į Žmogaus teisių organizacijos protestus, nei į Jungtinių Tautų rezoliucijas. Izraelis tik labai retais atvejais pripažįsta, kad susijęs su įvykdytu pasikėsinimu. Kaip taisyklė, Mosadas niekada nepripažįsta savo dalyvavimo. Būtent dėl šio slaptumo galima spėti, kad šis institutas yra siejamas su žymiai daugiau žmogžudysčių nei tos, apie kurias žinome.

mosadas5

Pagarba, kurią viso pasaulio žvalgybos institucijoms sukelia Mosado vardas, visų pirma yra susijusi su itin ambicingų ir sėkmingų operacijų, kurias įvykdė ši agentūra, kronika. Mosadas iš beviltiškų situacijų sugebėjo išgelbėti įkaitus, agentūra rado kelią kaip, Izraelio lyderiams paliepus, į šalį atgabenti naikintuvą MiG-21. Be to, Šaltojo karo metais Mosadas aprūpindavo CŽV iš sovietų pavogta įslaptinta medžiaga.

1960 metais Izraelio Mosado agentai slėptuvėje Argentinoje sučiupo buvusį SS karininką Adolfą Eichmaną – vieną svarbiausių Holokausto figūrų. Po metų Izraelio teisme prasidėjęs procesas dėl jo nusikaltimų žmogiškumui sutraukė šimtus žurnalistų iš viso pasaulio. A. Eichmano gynėjai tvirtino, kad jis buvo tik sraigtelis masinio genocido mašinoje, pareigingai vykdęs savo klastingos vadovybės įsakymus. Per teismą A. Eichmanas labiau priminė banko klerką, o ne budelį. A. Eichmano gynyba Izraelio civilinio teismo neįtikino, ir 1962 metais jis buvo pakartas.

O Mosado agentai ir toliau medžiojo nacistus.

70 kulkų

Viena iš įspūdingiausių žmogžudysčių, siejamų su Mosadu, buvo įvykdyta 1988 metais Tunise, kur tuo metu gyveno Palestinos išlaisvinimo organizacijos lyderis Chalilis al Vasiras, dar žinomas kaip Abu Džihadas. Jis buvo daugelio teroristinių išpuolių prieš žydus organizatorius. Kantrybė žydams trūko, kai 1988 metais trys ginkluoti Abu Džihado agentai Egipto teritorijoje įkaitais paėmė Dimono atominės elektrinės darbuotojus. Iš 11 įkaitų 9 buvo moterys. Jos kaip tik buvo palikusios savo vaikus darželiuose ir važiavo į darbą, todėl spaudoje ši įkaitų drama buvo pavadinta „Motinų autobusas“. Pareigūnai šurmavo automobilį. Įkaitų išvadavimo metu buvo nušauti visi teroristai ir trys įkaitės.

Iki šios operacijos Izraelis laikėsi taktikos neliesti Palestinos išsivadavimo organizacijos lyderių, tačiau po šio incidento buvo nuspręsta, kad užteks nuolaidžiauti.

mosadas1Izraelio žvalgyba turėjo visus duomenis apie tai, kur yra Abu Džihadas. Jo likvidacija buvo planuojama prie smulkaus Abu Džihado vilos, kuri stovėjo maždaug už 20 kilometrų nuo Tuniso, maketo. 1988 balandžio 16 vėlų vakarą Tuniso priemiestyje, kur gyveno Abu Džihadas, buvo atjungtas telefono ryšys, vila apsupta ir tuoj po vidurnakčio 7 vyrai ir moteris pradėjo šturmą. Iš pradžių buvo nušauti trys jo apsauginiai. Po to atėjo vieno iš Palestinos išsivadavimo judėjimo lyderio eilė. Jis buvo sušaudytas jo žmonos ir vaikų akyse. Agentai į jo kūną paleido 70 šūvių, susirinko dokumentus ir po 5 minučių paliko vilą.

JAV valstybės departamentas pasmerkė Abu Džihado nužudymą, o Izraelio visuomenė šventė net gatvėse ir gyrė savo žvalgybą. Tačiau oficialiai Izraelis neigė, kad tai jo pareigūnai nukovė Abu Džihadą. Ministras pirmininkas pareiškė, kad jis tą žinią pirmą kartą išgirdo per radiją. Ir tik 2012 metais Izraelis pripažino, kad yra susijęs su Abu Džihado nužudymu.

Sėkmingos operacijos

Kaip manoma, Mosadas septintajame dešimtmetyje Vokietijos mokslininkams, padėjusiems Egiptui konstruoti raketinę programą, išsiuntinėjo laiškus su sprogmenimis. Dauguma mokslininkų žuvo.

mosadas41995 metų spalį Maltoje buvo nužudytas palestiniečių teroristų grupuotės „Islamiškas džihadas“ lyderis ir įkūrėjas Fathis Škakis. Jis ilgą laiką su žmona ir 5 vaikais slėpėsi stovykloje Damaske, tačiau žydai jį visą laiką sekė. Ir, kai tik Fathis paliko stovyklą ir su Libijos pasu atvyko į Maltą, jo likimas jau buvo nuspręstas. Žudikas prie taikinio privažiavo motociklu ir jam į galvą paleido 3 šūvius. Tuo metu F. Škakis kaip tik grįžo į viešbutį. Šūviai taip sudarkė galvą, kad jis buvo atpažintas tik po trijų dienų.

Vėliau išaiškėjo, kad operacija buvo itin kruopščiai suplanuota jau iš anksto. Joje dalyvavo dešimtys agentų. Po žmogžudystės visi jie pradingo be pėdsakų. F. Škakio laidotuvėse Damaske dalyvavo 40 000 žmonių.

1996 metais Gazos ruože buvo nužudytas liūdnai pagrsėjęs „Hamas“ bombų gamintojas Achja Ajašas, kuris buvo geriau žinomas „Inžinieriaus“ pravarde. Jis buvo vienas iš iniciatorių, kaip panaudoti teroristus mirtininkus. Per jo organizuotus sprogimus žuvo ne mažiau kaip 90 Izraelio gyventojų. Vyras nužudytas sprogus užminuotam mobiliajam telefonui – jį jam perdavė žmogus, kuriuo A. Ajašas pasitikėjo. Šis tuo laiku novatoriškas nužudymas šokiravo palestiniečių kovotojus. Į Inžinieriaus laidotuves susirinko daugiau kaip 100 000 žmonių. Jasiras Arafatas jį pavadino kankiniu.

2004 metais galas atėjo dar vienam „Hamas“ nariui Eldinui Subhi Šeikui Khalilui. Jis buvo nužudytas Damaske. Tuomet sprogo po jo automobiliu padėtas sprogmuo. Minėtasis palestinietis koordinavo „Hamas“ sukarinto sparno operacijas. Nors Izraelis niekada neprisipažino įvykdęs žmogžudystę, šis išpuolis buvo suprastas kaip signalas Sirijos valdžiai, kad Izraelio agentai gali pasiekti ir laisvai veikti net ir šios šalies sostinėje.

mosadas22008 metų sausį bomba į šipulius sudraskė automobilį „Mitsubishi Pajero“, kuris priklausė su šimtais nužudymų siejamam „Hezbollah“ („Dievo partija“) lyderiui Imadui Mugnijai. Izraelis oficialiai neigė savo sąsajas su žmogžudyste, tačiau dauguma ekspertų mano, kad Mosadas bent dalinai buvo susijęs su išpuoliu. Veikiausiai ši agentūra veikė kartu su kitomis šio regiono žvalgybos tarnybomis. I. Mugnija buvo įtrauktas į JAV sudarytą 25 pavojingiausių pasaulio teroristų sąrašą, jį gaudė ir amerikiečiai. Oficialiai dėl jo nužudymo atsakomybės iki šiol neprisiėmė nei viena šalis.

Įkaitai žydai

Būta net taip, kad teroristus Mosado agentai yra vaikęsi po visą pasaulį. 1972 metų rugsėjo 5 dieną, pasaulį sukrėtė Miuncheno olimpinių žaidynių dalyvių įkaitų drama. Palestiniečių grupuotė „Juodasis rugsėjis“ per dvi dienas trukusią teroristinę akciją nužudė 11 Izraelio rinktinės narių ir vieną vokiečių policijos pareigūną. Žuvo penki iš aštuonių palestiniečių.

Vokietijos neonacių padedami teroristai įsidarbino olimpiniame kaimelyje ir nesukeldami jokių įtarimų ten darbavosi net keletą savaičių iki išpuolio. Vienas Urugvajaus komandos narių teigė, kad vieną iš palestiniečių matė viešbutyje dieną prieš žudynes.

mosadas6Lemtingą rugsėjo penktosios rytą teroristai perlipo olimpinį kaimelį juosiančią tvorą ir įsigavo į viešbutį, kuriame gyveno dalis Izraelio rinktinės narių. Įsiveržę į vieną iš kambarių, jie susigrūmė su imtynių treneriu, kuris sužalojo du užpuolikus. Deja, vyriškis buvo nušautas, toks pats likimas ištiko ir sunkumų kilnotoją. Palestiniečiams pavyko sučiupti 9 asmenis. Kitiems žydams pavyko pabėgti. Vienas iš jų žiauraus likimo išvengė, nes iššoko per langą.

Kitų valstybių atstovams teroristai leido išeiti iš viešbučio, netrukus apie situaciją buvo informuota policija. Išpuolio organizatoriai ir vykdytojai reikalavo, kad iš Izraelio kalėjimo būtų paleisti 234 įkalintieji, taip pat ir Vokietijoje laikomi du vokiečių radikalai. Derybininkai teroristams siūlė pinigų, tačiau jie jų atsisakė. Izraelio atstovai apie derybas nenorėjo nė girdėti. Todėl buvo rengiamasi puolimui.

Priešais esančiame name gyvenęs Jungtinių Amerikos Valstijų maratono bėgikas teigė girdėjęs, kaip vienas iš teroristų siūlė aukas nedelsiant nužudyti, tačiau kiti šiam pasiūlymui pasipriešino. Jis taip pat nugirdo, kad palestiniečiai, atmetę piniginį policijos pasiūlymą, šaukė, kad jiems nerūpi nei pinigai, nei jų pačių gyvybės.

Sportininkų skerdynės

Į olimpinį kaimelį buvo pasiųstas specialus policijos padalinys,tačiau pareigūnai neturėjo konkretaus plano ir laukė tolimesnių nurodymų. Tuo metu įvykius stebėjo ir tiesiogiai transliavo televizijos darbuotojai. Teroristai pasinaudojo tiesiogine transliacija ir sužinoję, kad juos rengiamasi pulti nuo stogo, pagrasino, kad nužudys du įkaitus. Vėliau policijos derybininkams buvo leista pabendrauti su Izraelio sportininkais. Jie pastebėjo, kad keletas jų buvo sužeisti. Iš karto po to teroristai pareikalavo transporto į Kairą.

Rugsėjo 5-osios rytą teroristai ir įkaitai autobusu buvo vežami į netoliese esančią NATO karinę bazę, iš kurios dviem sraigtasparniais turėjo būti nuskraidinti į Kairą. Tuometinis Egipto premjeras Azizas Sedkis griežtai atsisakė priimti nusikaltėlius ir teigė, kad šalis nenori turėti jokių ryšių su šiais įvykiais.

mosadas3Bazėje atvykstančio konvojaus laukė penki snaiperiai ir oro uosto darbuotojais persirengę policijos pareigūnai. Tačiau netrukus pastarieji, nepasitarę su misijai vadovavusiais asmenimis, spruko iš objekto. Sraigtasparniams nusileidus ir autobusui atvykus, teroristai sulaužė savo pažadą negrobti Vokietijos piliečių ir ginklais pagrasino vienam iš pilotų. Vienas iš snaiperių turėjo puikią progą eliminuoti teroristų grupuotės vadeivą Lutifą Afifą, tačiau dėl prasto matomumo kliudė šalia esančią jo „dešinę ranką“ Jusufą Nazalą.

Snaiperiams buvo skubiai liepta atidengti ugnį. Susišaudymo metu žuvo du teroristai bei vienas policininkas. Į oro uostą turėjo atvykti didesnės policijos pajėgos, tačiau dėl susidariusių spūsčių jie gerokai susivėlino. L. Afifas, pajutęs, kad teroro aktas žlugo, pradėjo šaudyti į sraigtasparnyje buvusius surištus belaisvius, o vėliau į jį įmetė granatą. Žuvo visi devyni Izraelio sportininkai. Netrukus policininkų kulkos mirtinai sužalojo ir pačius teroristus. Išgyventi pavyko tik trims palestiniečiams.

„Dievo rūstybė“

mosadas8

Tačiau vėliau, visi dalyvavę ir organizavę sportininkų pagrobimo operaciją, buvo nužudyti. „Dievo rūstybė“ – taip vadinosi tikslinė operacija, kurios metu buvo žudomi palestiniečių kovotojai, priklausę grupuotei „Juodasis rugsėjis“, nužudžiusiai 11 Izraelio olimpinės komandos narių per Miuncheno olimpiadą. Agentams tuomet pavyko sunaikinti beveik visus teroristus, tačiau jie Norvegijoje nužudė ir nekaltą padavėją, kurį supainiojo su vienu iš teroristų. Norvegijos prokuratūra 1998 metais buvo apkaltinusi operacijai vadovavusi Mikeą Harari, tačiau tuo viskas ir pasibaigė.

O su M. Harariu, kuris mirė sulaukęs 87 metų, susieta daugybė slaptų Mosado operacijų. 1927 metais netoli Tel Avivo, tuometėje Britų mandato Palestinoje teritorijoje, gimęs M. Harari nuo ankstyvos jaunystės priklausė Izraelio sukarintoms organizacijoms, o vėliau pradėjo darbą Mosade.

1976 metais M. Harari taip pat vadovavo izraeliečių komandosų operacijai, vaduojant įkaitus iš lėktuvo, kurį Ugandos Entebės oro uoste užgrobė ginkluotas palestinietis kovotojas. Nurodoma, kad jis palaikė glaudžius ryšius su Panamos diktatoriumi Manueliu Noriega ir tarpininkavo sudarant ginklų prakybos sutartis tarp Izraelio bei tos Centrinės Amerikos šalies.

Nesėkminga operacija

Didžiausią nesėkmę Mosadas patyrė 1997 metų rugsėjį, kai bandė įvykdyti užduotį Jordanijos Amano mieste. Du šio instituto agentai, persirengę turistais, mėgino nužudyti „Hamas“ lyderį Chaledą Mašalą. Tam tikslui buvo pasitelkti mirtini nuodai, kuriuos agentai sugebėjo įšvirkšti į Chaledo ausį, tačiau jo apsaugininkai agentus sučiupo ir perdavė Jordanijos policijai. Jordanijos pareigūnai greitai apgulė Izraelio ambasadą, kur prieglobstį rado dar 4 Mosado agentai.

mosadas7Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu, siekdamas išgelbėti savo agentus, turėjo pripažinti, kad Izraelis yra susijęs su pasikėsinimu. Jis nuskrido į Amaną, kur atsiprašė karaliaus Huseino brolio. Pats karalius nepanoro asmeniškai susitikti su Izraelio premjeru. Po ilgų derybų Izraelis Jordanijai perdavė priešnuodį nuo minėto nuodo, o taip pat atskleidė ir toksino cheminę sudėtį. Be to, Izraelis buvo priverstas iš kalėjimo paleisti „Hamas“ įkūrėją šeichą Ahmedą Jasiną ir dešimtis kitų palestiniečių bei Jordanijos piliečių.

Po šios gėdingos nesėkmės Mosadas kurį laiką susilaikė nuo panašių operacijų vykdymo arba jas vykdė žymiai slapčiau. O A. Jasinas žuvo tik 2004 metais, kai į jo invalido vežimėlį pataikė raketa, paleista iš Izraelio karinių pajėgų sraigtasparnio.

Šaltinis:
Laikraštis „Akistata“; 2015 m. lapkričio 27 d., penktadienis; Nr. 92 (2294); 6-7 psl.

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s